Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 10 - Formuła 2015

W temperaturze T przygotowano wodne roztwory pięciu elektrolitów o jednakowym stężeniu molowym równym 0,1 mol *dm3. Poniżej podano wzory tych elektrolitów.

KCl     HCl     NaNO2     NH4Cl     KOH

Uszereguj związki o podanych wzorach zgodnie z rosnącym pH ich wodnych roztworów. Napisz wzory tych związków w odpowiedniej kolejności.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

najniższe pH                                                                                          najwyższe pH