Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 14 - Formuła 2015

Dwa gazy A i B zmieszane w stosunku molowym nA : nB= 1 : 4 zajmują w warunkach normalnych objętość 1 dm3. Tę mieszaninę umieszczono w reaktorze o stałej pojemności 1 dm3 i w temperaturze T zainicjowano reakcję. W tej temperaturze ustalił się stan równowagi opisany równaniem:

A (g) + 2B (g) ⇄ 2C (g)                      ΔH < 0

W stanie równowagi stężenie substancji C było równe 0,004 mol · dm–3.

Oblicz stężeniową stałą równowagi (Kc) opisanej reakcji w temperaturze T.