Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 18.2 - Formuła 2015

Przeprowadzono doświadczenie, którego celem było porównanie aktywności chemicznej czterech metali: talu (Tl), technetu (Tc), hafnu (Hf) i molibdenu (Mo). Stwierdzono, że z udziałem wymienionych metali i ich jonów samorzutnie zachodzą reakcje, których przebieg ilustrują poniższe równania w formie jonowej skróconej:

I. 3Hf + 4Mo3+ → 3Hf4+ + 4Mo

II. 3Tl + Mo3+ → 3Tl+ + Mo

III. Hf + Tc4+ → Hf4+ + Tc

IV. Hf + 4Tl+ → Hf4+ + 4Tl

V. 4Mo + 3Tc4+ → 4Mo3+ + 3Tc

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 1997.

Spośród kationów biorących udział w opisanych reakcjach wybierz jon, który jest najsilniejszym utleniaczem, i jon, który jest najsłabszym utleniaczem. Napisz wzory wybranych jonów.

Najsilniejszy utleniacz: …………………………… Najsłabszy utleniacz: …………………………………