Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 25 - Formuła 2015

W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych.

Przeprowadzono reakcję węglowodoru A z wodorem, w której stosunek molowy węglowodoru do wodoru był równy nwęglowodoru A :  nH2 = 1 : 2.

Napisz równanie reakcji węglowodoru A z wodorem. Zastosuj wzory półstrukturalne (grupowe) związków organicznych.

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Wzór produktu powinien mieć 2 wodory więcej niż narysowałem (CH3-CH2-CH2-CH3)