Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 26 - Formuła 2015

W poniższej tabeli zestawiono informacje na temat cząsteczek trzech węglowodorów o prostych (nierozgałęzionych) łańcuchach węglowych.

Narysuj wzór półstrukturalny (grupowy) izomeru cis węglowodoru B.