Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 30.1 - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w wyniku których ze związku I otrzymano związek IV. Związek I to homolog benzenu. Jego cząsteczka zbudowana jest z siedmiu atomów węgla.

Związki II–IV są głównymi produktami organicznymi przemian opisanych schematem.

Napisz wzory półstrukturalne (grupowe) lub uproszczone związków I i II.

Wzór związku IWzór związku II