Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 30.2 - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w wyniku których ze związku I otrzymano związek IV. Związek I to homolog benzenu. Jego cząsteczka zbudowana jest z siedmiu atomów węgla.

Związki II–IV są głównymi produktami organicznymi przemian opisanych schematem.

Określ typ reakcji (addycja, eliminacja, substytucja) oraz mechanizm (elektrofilowy, nukleofilowy, rodnikowy) reakcji 2. i 3.

 Typ reakcjiMechanizm reakcji
reakcja 2.  
reakcja 3.