Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 31 - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono wzory związków oznaczonych numerami 1–5.

Spośród związków oznaczonych numerami 1–5 wybierz te, które są względem siebie izomerami. Napisz numery, którymi oznaczono te związki.

……………………………………………………………………………………………………………………………………