Matura Chemia CKE Arkusz 2018 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 32 - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono wzory związków oznaczonych numerami 1–5.

Uzupełnij poniższe schematy. Napisz wzór półstrukturalny (grupowy) lub uproszczony organicznego produktu reakcji tlenku miedzi(II):
• ze związkiem oznaczonym numerem 4.

• ze związkiem oznaczonym numerem 5.