Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 6. - Formuła 2015

Poniżej podano wzory pięciu rozpuszczalnych w wodzie związków chemicznych.
12345
     CaCl2       C2H5OH  CH3COOH     HCl     KOH
Wypełnij tabelę – wpisz numery, którymi oznaczono wzory wszystkich związków wykazujących podane w tabeli właściwości. 
Właściwość związku                         Numery wzorów
Jest związkiem jonowym.
Jego wodny roztwór dobrze przewodzi prąd elektryczny.