Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 28. - Formuła 2015

W poniższej tabeli zestawiono wartości stałej dysocjacji (w temperaturze 25 ºC) kwasu butanowego i jego monochloropochodnych.
Wzór kwasuStała dysocjacji Ka
CH3–CH2–CH2–COOH1,5⋅10-5
CH3–CH2–CHClCOOH1,4⋅10-3
CH2–CHClCH2–COOH8,9⋅10-5
CH2ClCH2–CH2–COOH3,0⋅10-5

Na podstawie: J. McMurry, Chemia organiczna, t.2, Warszawa 2000.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.
1.Wprowadzenie jednego atomu chloru do cząsteczki kwasu butanowego jest przyczyną zwiększenia zdolności tej cząsteczki do odszczepiania protonuPF
2.Wpływ atomu chloru na moc kwasów chlorobutanowych jest tym mniejszy, im bardziej atom ten jest oddalony od grupy karboksylowej.PF
3.Kwas 4-chlorobutanowy jest kwasem słabszym od kwasu butanowego.PF