Matura Chemia CKE Arkusz 2018 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 36. - Formuła 2015

Tripeptyd, którego wzór przedstawiono poniżej, jest zbudowany z reszt trzech aminokwasów. Oceń, czy cząsteczka tego tripeptydu jest chiralna. Odpowiedź uzasadnij.