Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 6 - Formuła 2015

W przemyśle wodór można otrzymać w procesie konwersji metanu będącego głównym składnikiem gazu ziemnego. W mieszaninie gazu ziemnego i pary wodnej w pewnej temperaturze T i w obecności katalizatora niklowego zachodzą m.in. reakcje opisane poniższymi równaniami.

I     CH4 (g) + H2O (g) ⇄ CO (g) + 3H2 (g)
II       CH4 (g) + 2H2O (g) ⇄ CO(g) + 4H2 (g)

Na podstawie:A. Bielański, Podstawy chemii nieorganicznej, Warszawa 2004.

Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.Obniżenie ciśnienia w warunkach izotermicznych (T = const) w reaktorze
skutkuje wzrostem wydajności otrzymywania wodoru w reakcjach I i II.
PF
2.Wzbogacenie gazu ziemnego metanem skutkuje spadkiem wydajności
otrzymywania wodoru w reakcjach I i II.
PF
3.Gdy do mieszaniny reakcyjnej w stanie równowagi wprowadzi się katalizator
niklowy, to nastąpi wzrost wydajności otrzymywania wodoru w reakcjach
I i II.
PF