Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 36.1 - Formuła 2015

W laboratorium pod wyciągiem przeprowadzono reakcję manganianu(VII) potasu z nadmiarem kwasu solnego. Do wykrycia gazowego produktu zastosowano papierek jodoskrobiowy zwilżony wodą. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.

Opisz zmiany możliwe do zaobserwowania podczas przebiegu doświadczenia. Uzupełnij poniższą tabelę.

 przed dodaniem HCl(aq)po zajściu reakcji
Barwa roztworu w probówce  
Barwa papierka jodoskrobiowegobiała