Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 36.2 - Formuła 2015

W laboratorium pod wyciągiem przeprowadzono reakcję manganianu(VII) potasu z nadmiarem kwasu solnego. Do wykrycia gazowego produktu zastosowano papierek jodoskrobiowy zwilżony wodą. Przebieg doświadczenia zilustrowano na poniższym schemacie.

Wyjaśnij przyczynę zmiany barwy papierka jodoskrobiowego.