Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 2 - Formuła 2015

Ustal i wpisz do tabeli, jaki rodzaj wiązania (kowalencyjne niespolaryzowane, kowalencyjne spolaryzowane, jonowe) występuje w cząsteczce NH3. Następnie przyporządkuj dwóm związkom: LiH i PH3, wartości ich temperatury topnienia: 692 °C, –134 °C (pod ciśnieniem 1013 hPa).

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2003.

              LiH                         NH3            PH3
Rodzaj
wiązania
jonowe  kowalencyjne
niespolaryzowane
Temperatura
topnienia, °C 
 –78