Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 5 - Formuła 2015

Przeprowadzono doświadczenie zilustrowane poniższym schematem. Napisz numery wszystkich probówek, w których zaszły reakcje chemiczne.