Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 9 - Formuła 2015

Przygotowano dwa wodne roztwory:

  • kwasu siarkowego(VI) o stężeniu 0,01 mol · dm−3 (roztwór I)
  • wodorotlenku sodu o pH równym 13 (roztwór II) do którego dodano kilka kropli alkoholowego roztworu fenoloftaleiny.

Podczas mieszania roztworów I i II zachodzi reakcja opisana poniższym równaniem:

2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O

Do kolby zawierającej 100 cm3 roztworu I dodawano niewielkimi porcjami roztwór II.

Oblicz pH roztworu, który powstał po dodaniu 50 cm3 roztworu II do roztworu I. Przyjmij, że objętość powstałego roztworu jest sumą objętości roztworu I i dodanego roztworu II.