Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 12 - Formuła 2015

W poniższej tabeli podana jest informacja dotycząca barwy wodnych roztworów zawierających wybrane jony.

JonBarwa roztworu
Ni2+zielony roztwór
Cu2+niebieski roztwór
Ag+bezbarwny roztwór

Płytki wykonane z dwóch metali: miedzi i niklu, zanurzono do roztworów azotanu(V) srebra(I)
znajdujących się w dwóch oddzielnych probówkach. Przebieg doświadczenia zilustrowano na
poniższym schemacie.

Po pewnym czasie trwania doświadczenia w każdej probówce zaobserwowano zmianę barwy
roztworu.

Spośród kationów: Ag+, Cu2+, Ni2+, wybierz i napisz wzór tego kationu, który jest
najsilniejszym utleniaczem.