Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 15.1 - Formuła 2015

Ołów praktycznie nie roztwarza się w rozcieńczonym kwasie jodowodorowym ani
w rozcieńczonym kwasie bromowodorowym. Metal ten roztwarza się natomiast całkowicie
w rozcieńczonym kwasie azotowym(V), a także w kwasie octowym. W reakcji ołowiu
z rozcieńczonym kwasem azotowym(V) powstają azotan(V) ołowiu(II), tlenek azotu(II) oraz
woda. W reakcji tego metalu z kwasem octowym wydziela się wodór i powstaje kompleks
ołowiu(II) o wzorze [Pb(CH3COO)4]2−

Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa,
Warszawa 2001.

Na podstawie informacji wprowadzającej, szeregu elektrochemicznego metali oraz tabeli
rozpuszczalności soli i wodorotlenków wybierz poprawne wyjaśnienie zachowania ołowiu
wobec rozcieńczonego kwasu jodowodorowego i kwasu bromowodorowego. Zaznacz P
przy poprawnym wyjaśnieniu. 

1.Ołów praktycznie nie roztwarza się w rozcieńczonym kwasie jodowodorowym
ani w rozcieńczonym kwasie bromowodorowym, ponieważ nie wypiera on wodoru
z kwasów
P
2.Ołów praktycznie nie roztwarza się w rozcieńczonym kwasie jodowodorowym
ani w rozcieńczonym kwasie bromowodorowym, ponieważ w tych roztworach
powierzchnia ołowiu pokrywa się pasywną warstwą trudno rozpuszczalnej soli.
P
3.Ołów praktycznie nie roztwarza się w rozcieńczonym kwasie jodowodorowym ani w rozcieńczonym kwasie bromowodorowym, ponieważ te kwasy są słabe i beztlenowe.P