Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 15.2 - Formuła 2015

Ołów praktycznie nie roztwarza się w rozcieńczonym kwasie jodowodorowym ani
w rozcieńczonym kwasie bromowodorowym. Metal ten roztwarza się natomiast całkowicie
w rozcieńczonym kwasie azotowym(V), a także w kwasie octowym. W reakcji ołowiu
z rozcieńczonym kwasem azotowym(V) powstają azotan(V) ołowiu(II), tlenek azotu(II) oraz
woda. W reakcji tego metalu z kwasem octowym wydziela się wodór i powstaje kompleks
ołowiu(II) o wzorze [Pb(CH3COO)4]2−

Na podstawie: J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna. Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa,
Warszawa 2001.

Napisz w formie jonowej z uwzględnieniem liczby oddawanych lub pobieranych elektronów (zapis jonowo-elektronowy):

  • równanie procesu redukcji zachodzącego podczas reakcji ołowiu z rozcieńczonym
    kwasem azotowym(V).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • równanie procesu utleniania w reakcji ołowiu z kwasem octowym. Uwzględnij
    powstawanie jonu kompleksowego tego metalu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….