Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 32 - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono ciąg przemian chemicznych, w których biorą udział związki organiczne umownie oznaczone literami Q, X, Y i Z oraz metanian etylu.

Oceń, czy poniższe informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.Przemiana związku X do związku Y przebiega według mechanizmu
rodnikowego.
PF
2.Związek Y można otrzymać ze związku Q z pominięciem związku X,
jeżeli zastosuje się wodny roztwór wodorotlenku potasu.
PF
3.Wszystkie przemiany przedstawione na schemacie to reakcje substytucji.PF