Matura Chemia CKE Arkusz 2019 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 33 - Formuła 2015

Cząsteczki kwasu 2-hydroksybutanowego są chiralne. 

Uzupełnij poniższy schemat, tak aby otrzymać wzory enancjomerów kwasu 2-hydroksybutanowego w projekcji Fischera.