Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 2 - Formuła 2015

Wpisz do tabeli temperaturę wrzenia wymienionych substancji (H2 , CaCl2 , HCl) pod ciśnieniem atmosferycznym. Wartości temperatury wrzenia wybierz spośród następujących: –253 °C, –85 °C, 100 °C, 1935 °C.

Substancjawodór, H2chlorek wapnia, CaCl2chlorowodór, HCl
Temperatura wrzenia, °C