Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 6 - Formuła 2015

Fosgen to trujący związek o wzorze COCl2 . Jego temperatura topnienia jest równa –118 °C, a temperatura wrzenia wynosi 8 °C (pod ciśnieniem 1000 hPa). Fosgen reaguje z wodą i ulega hydrolizie, której produktami są tlenek węgla(IV) i chlorowodór.

Na podstawie: P. Mastalerz, Chemia organiczna, Warszawa 1986.

Napisz równanie reakcji hydrolizy fosgenu.

……………………………………………………………………………………………………………………………………