Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 17.2 - Formuła 2015

W celu porównania reaktywności różnych metali wykonano doświadczenie, w którym płytkę z metalu M zważono i umieszczono w naczyniu zawierającym wodny roztwór pewnej soli. W wyniku zachodzącej reakcji roztwór się odbarwił. Płytkę wyjęto, opłukano wodą destylowaną, wysuszono i zważono ponownie. Ustalono, że w wyniku reakcji masa płytki zmalała.

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła podczas doświadczenia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….