Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 18.2 - Formuła 2015

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie:

Napisz w formie jonowej skróconej równanie reakcji, która zaszła w probówce III. Uwzględnij, że jednym z produktów jest jon kompleksowy o liczbie koordynacyjnej 4.

…………………………………………………………………………………………………………………………………….