Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 20 - Formuła 2015

Przeprowadzono doświadczenie, którego przebieg zilustrowano na poniższym schemacie:

W każdej z probówek zaobserwowano zmiany świadczące o przebiegu reakcji chemicznej.

Uzupełnij poniższe zdanie. Wybierz i podkreśl jedną odpowiedź spośród podanych w nawiasie.

Na podstawie wyniku doświadczenia w probówce I można stwierdzić, że słabym

kwasem Brønsteda jest ( H2SO3 / HSO3 / SO32− ).