Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 27.1 - Formuła 2015

Pewna amina w roztworze wodnym ulega przemianie zgodnie z poniższym równaniem:

RNH2 + H2O ⇄ RNH3+ + OH

Przygotowano wodny roztwór tej aminy w temperaturze 25 °C. W otrzymanym roztworze stopień dysocjacji aminy jest równy 3,1%, a pH tego roztworu wynosi 12,2.

Oblicz stałą dysocjacji zasadowej Kb tej aminy w temperaturze 25 °C, a następnie wybierz i podkreśl jej wzór.

Obliczenia:

Wzór: CH3CH2CH2NH2      (CH3)3N     CH3CH2NH2     (CH3)2NH