Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 32 - Formuła 2015

Serotonina, nazywana hormonem szczęścia, powstaje z aminokwasu białkowego – tryptofanu. W pierwszym etapie przedstawionego poniżej ciągu przemian tryptofan ulega reakcji substytucji, w wyniku czego powstaje hydroksylowa pochodna, która następnie przekształca się w serotoninę. W kolejnych przemianach z serotoniny powstaje melatonina.

Oceń, czy podane poniżej informacje są prawdziwe. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F – jeśli jest fałszywa.

1.W wyniku reakcji dekarboksylacji z serotoniny można otrzymać
5-hydroksytryptofan.
PF
2.Serotonina, podobnie jak tryptofan, jest aminokwasem białkowym.PF
3.Cząsteczka związku A zawiera wiązanie amidowe (peptydowe).PF