Matura Chemia CKE Arkusz 2020 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 38 - Formuła 2015

Jednym z termoplastycznych polimerów stosowanych do produkcji włókien syntetycznych i opakowań jest PET, czyli poli(tereftalan) etylenu o wzorze:

Uzupełnij tabelę. Narysuj wzory półstrukturalne (grupowe) kwasu i alkoholu, z których można otrzymać ten polimer.

Wzór kwasuWzór alkoholu
  

POPRAWKA DO DRUGIEGO WZORU