Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Marzec Poziom Rozszerzony - Zadanie 14. - Formuła 2015

W trzech ponumerowanych probówkach znajdowały się bezbarwne wodne roztwory: azotanu(V) srebra(I), chlorku glinu i wodorotlenku potasu. Roztwory mieszano ze sobą, a obserwacje z przeprowadzonych doświadczeń przedstawiono w poniższej tabeli. Wpisz do tabeli wzory substancji, których roztwory znajdowały się w probówkach 1–3.