Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Marzec Poziom Rozszerzony - Zadanie 32.2 - Formuła 2015

Celem doświadczenia przedstawionego na poniższym schemacie było potwierdzenie właściwości redukujących kwasu metanowego. Wyjaśnij na podstawie budowy cząsteczki, dlaczego kwas metanowy wykazuje właściwości redukujące.