Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Marzec Poziom Rozszerzony - Zadanie 33. - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono wzór związku zawierającego azot.

Zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Związek o podanym wzorze jest

A. solą kwasu azotowego(III).
B. solą kwasu azotowego(V).
C. estrem kwasu azotowego(V).
D. związkiem nitrowym.