Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 11.1 - Formuła 2015

Przeprowadzono ciąg przemian chemicznych przedstawiony na poniższym schemacie.

Spośród wymienionych odczynników

● wodorotlenek potasu  ● kwas etanowy  ● siarczan(VI) baru    ● azotan(V) baru

wybierz i wpisz do tabeli nazwy lub wzory tych substancji, które mogły być użyte w poszczególnych etapach opisanego schematem ciągu przemian.

Numer etapu
         1.
          2.
         3.

Nazwa lub wzór

użytego odczynnika