Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 11.2 - Formuła 2015

Przeprowadzono ciąg przemian chemicznych przedstawiony na poniższym schemacie.

Napisz w formie jonowej skróconej równania reakcji oznaczonych na schemacie numerami 1. i 2.

Równanie reakcji 1.: ……………………………………………………………………………………………………

Równanie reakcji 2.: ……………………………………………………………………………………………………