Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 17.1 - Formuła 2015

W dwóch probówkach znajdowały się wodne roztwory soli X i Z, otrzymane przez
rozpuszczenie stałych soli, z których jedną był siarczek potasu, a drugą – bromek potasu. Przeprowadzono doświadczenie zgodnie z poniższym schematem. W doświadczeniu użyto świeżo otrzymanej wody chlorowej.

Po dodaniu wody chlorowej do probówek zauważono, że w probówce I roztwór zmienił barwę, ale pozostał klarowny, natomiast w probówce II pojawiło się zmętnienie.

Zidentyfikuj sole X i Z i wpisz ich wzory do tabeli.

Wzór soli XWzór soli Z