Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 28 - Formuła 2015

Poniżej przedstawiono wzory dwóch związków organicznych: mentolu i tymolu.

Rozstrzygnij, czy cząsteczka tymolu jest chiralna. Odpowiedź uzasadnij.

Rozstrzygnięcie: …………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………