Matura Chemia CKE Arkusz 2021 maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 35 - Formuła 2015

W wyniku kondensacji z jednej cząsteczki cysteiny (Cys) i dwóch cząsteczek leucyny (Leu) mogą powstać różne tripeptydy.

Napisz wszystkie możliwe sekwencje aminokwasów w tripeptydach o budowie liniowej – zastosuj trzyliterowe kody aminokwasów.

Sekwencje aminokwasów w tripeptydach:

…………………………………………………………………………………………………………………………………