Matura Chemia CKE Arkusz 2021 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 3 - Formuła 2015

Zidentyfikuj pierwiastki chemiczne na podstawie podanych niżej opisów konfiguracji atomów lub jonów w stanie podstawowym. Wpisz ich symbole do tabeli. 

Opis konfiguracjiSymbol pierwiastka
Konfiguracja elektronowa dwudodatniego jonu tego pierwiastka jest
taka sama jak konfiguracja elektronowa atomu argonu.
 
Ten pierwiastek należy do bloku p. Elektrony w atomie tego
pierwiastka (w stanie podstawowym) rozmieszczone są na czterech
powłokach elektronowych, a na podpowłoce p powłoki walencyjnej
liczba elektronów sparowanych jest równa liczbie elektronów
niesparowanych.
 
Elektrony w atomie tego pierwiastka są rozmieszczone na czterech
powłokach elektronowych. W stanie podstawowym liczba
elektronów na podpowłoce d jest taka sama jak liczba elektronów
na powłoce o najwyższej energii.