Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 8.1 - Formuła 2015

Poniższy schemat przedstawia przemiany, jakim ulegają miedź i jej związki.

Rozstrzygnij, czy substancją A może być kwas solny o stężeniu 10% masowych. Uzasadnij swoją odpowiedź. W uzasadnieniu odwołaj się do właściwości miedzi i kwasu solnego.