Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 10 - Formuła 2015

Którą czynność należy wykonać w celu wyodrębnienia z mieszaniny poreakcyjnej jonowego produktu otrzymanego w probówce I? Zaznacz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. sączenie

B. dekantacja

C. odwirowanie

D. odparowanie pod wyciągiem