Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 17.2 - Formuła 2015

Przygotowano wodne roztwory trzech różnych soli – CH3COONa, NaNO2, NaF – o takim samym stężeniu molowym. Odczyn wszystkich przygotowanych roztworów był zasadowy, ale pH każdego roztworu było inne.

Napisz wzór lub nazwę tej soli, której wodny roztwór miał najwyższe pH.