Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 20.1 - Formuła 2015

W tabeli zestawiono wartości (zaokrąglone do liczb całkowitych) rozpuszczalności chloranu(V) potasu w zakresie temperatury 0 ºC – 100 ºC.
Rozpuszczalność, g na 100 g wody020406080100
Temperatura, ºC3714243856

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2013.

Narysuj krzywą rozpuszczalności chloranu(V) potasu w zakresie temperatury 0 ºC – 100ºC. Rozpuszczalność tej soli w wodzie jest funkcją rosnącą w całym podanym zakresie temperatury.