Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 20.3 - Formuła 2015

W tabeli zestawiono wartości (zaokrąglone do liczb całkowitych) rozpuszczalności chloranu(V) potasu w zakresie temperatury 0 ºC – 100 ºC.
Rozpuszczalność, g na 100 g wody020406080100
Temperatura, ºC3714243856

Na podstawie: W. Mizerski, Tablice chemiczne, Warszawa 2013.

Wykonaj obliczenia i odczytaj z wykresu wartość temperatury, w której nasycony roztwór chloranu(V) potasu ma stężenie 30% masowych. Wartość temperatury podaj w zaokrągleniu do jedności.