Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 34 - Formuła 2015

Jednym z produktów powstających w procesie karmelizacji cukrów jest maltol – pierścieniowy związek o poniższym wzorze.

Wpisz do tabeli brakujące wartości formalnych stopni utlenienia atomów węgla w cząsteczce maltolu.

 

 Numer atomu węgla w cząsteczce maltolu
 123456
Formalny stopień utlenienia I II 0