Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 18. - Formuła 2015

Oblicz, ile moli wody przypada na jeden mol Na2S2O3 w soli o wzorze Na2S2O3 ∙ 𝒙H2O.