Matura Chemia CKE Arkusz 2022 Czerwiec Poziom Rozszerzony - Zadanie 30.1. - Formuła 2015

Informacja do zadania

Związek organiczny o podanym poniżej wzorze jest lekiem przeciwarytmicznym.

Na podstawie: M. Zając, E. Pawelczyk, A. Jelińska, Chemia leków, Poznań 2006.

Oceń prawdziwość poniższych zdań dotyczących związku organicznego
o podanym w informacji wzorze. Zaznacz P, jeżeli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli jest fałszywe.

1.W cząsteczce tego związku można wyróżnić wiązanie estrowe.PF
2.W cząsteczce tego związku nie występuje asymetryczny atom węgla.PF