Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 1.1 - Formuła 2015

O dwóch pierwiastkach umownie oznaczonych literami A i X wiadomo, że:
  • należą do tego samego bloku konfiguracyjnego
  • liczba masowa jednego z izotopów pierwiastka A jest dwa razy większa od jego liczby atomowej  jest równa liczbie atomowej niklu
  • suma elektronów, neutronów i protonów w atomie jednego z izotopów pierwiastka X jest równa 114, a liczba nukleonów jest równa 79.
Uzupełnij tabelę. Wpisz symbol pierwiastka A i symbol pierwiastka X oraz symbol bloku konfiguracyjnego, do którego należą te pierwiastki.