Matura Chemia CKE Arkusz 2023 Maj Poziom Rozszerzony - Zadanie 11. - Formuła 2015

Spośród wymienionych par drobin wybierz i zaznacz wszystkie te, które nie tworzą sprzężonej pary Brønsteda kwas – zasada.
OOC-COOH i OOC-COO          H2SO4 i SO42-
Al(H2O)63+ i Al(H2O)5(OH)2+          HF2 i F2